درباره‌ی نظریه‌ی زیباشناختی (نگاهی به تفکر تئودور آدورنو)

تعداد فصل‌ها
4 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
4 جلسه
مدرس دوره
مراد فرهاد‌پور
120000 تومان
120000 تومان

توضیحات دوره

موضوع و مضمون این سخنرانی یک ساعته ارائه توصیفی فشرده از تفکر تئودور آدورنو است. وجه ممیزه این توصیف توسل به زیباشناسی و مفهوم اثر هنری خودآیین به مثابه کلیدی برای ورود به اندیشه او است. از این‌رو بر خلاف آنچه ممکن است معقول جلوه کند این کتاب "نظریه زیباشناختی"، و نه کتاب "دیالکتیک منفی، است که به رغم انتشارش پس از مرگ آدورنو مبنای تحلیل من است. اثر هنری خودآیین، هم به لحاظ مبنای ماتریالیستی تفکر آدورنو و اصل اولویت ابژه، و هم به لحاظ وجه دیالکتیکی آن، بهترین گزینه برای توصیف فلسفه آدورنو در مقام شکلی از ماتریالیسم دیالکتیکی است.

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای