مبانی اسطوره‌‌شناسی

تعداد فصل‌ها
5 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
7 جلسه
مدرس دوره
ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق
1200000 تومان
1200000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

مقدمه‌ی دوره
2 دقیقه
بخش اول
61 دقیقه
بخش اول
22 دقیقه
بخش دوم
1 دقیقه
بخش سوم
1 دقیقه
بخش اول
8 دقیقه
بخش دوم
1 دقیقه

مدرس دورهامتیاز

5.00 از 5 / 0 رای