دردسر‌های لذت

تعداد فصل‌ها
3 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
31 جلسه
مدرس دوره
جواد گنجی
400000 تومان
400000 تومان

توضیحات دوره

بر اساس یک دیدگاه روانشناختی-اخلاقی دیرینه و همچنان رایج و مقبول، انسان‌ها در پی لذت اند و از درد و رنج اجتناب می‌کنند. اما این حکم روانشناختی به غایت گمراه‌کننده است و تصویری دروغین از روان پیچیده آدمی به دست می‌دهد. سیر تحول نظریه فروید، در کلیت آن، را میتوان تلاشی پر فراز و نشیب دانست برای اثبات مدعایی کاملاً مخالف این حکم. فروید، گرچه لذت را به مرتبه یک "اصل" ارتقا می‌دهد و "اصل لذت" را نگهبان حیات روانی ما می‌داند، اما حاکمیت بلامنازع این اصل را زیر سؤال می‌برد و نشان می‌دهد نیرویی درونی همواره نظم و نظام لذت را بر هم می‌زند و آن را از خط خارج می‌کند. توضیح و تبیین نظری مفهوم "لذت" یکی از چالش‌برانگیزترین مسائلی بود که فروید آن را رسالت نظری روانکاوی می‌دانست.
ژاک لاکان نیز با ارائه‌ی مفهوم "ژوئیسانس" پا در راه فروید گذاشت و کوشید پیچیدگی‌های کارکرد لذت در پیوند با "ورای اصل لذت" را صورت‌بندی کند و بدینسان نوری بر ابهام‌ها و ایده‌های متناقض نمای فروید بتاباند. از منظر نظریه لاکانی و با توسل به مفهوم ژوئیسانس می‌توان فهمید چرا لذت همواره به یک مازاد و تنش بیش از حد گره می‌خورد و با مرگ و رانه مرگ پیوندی ناگسستنی می‌یابد.

جلسات دوره

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای