مراد فرهاد‌پور


https://www.cheshmehcollege.com/storage/user/42/38/42382db3a368d9f5d5f656f4eacb7859/42382db3a368d9f5d5f656f4eacb7859_avatar.jpg?v=1662020204
نام و نام خانوادگی : مراد فرهاد‌پور آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
دوره‌های مراد فرهاد‌پور